POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ 20.10.2021 - Petgram
Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ 20.10.2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI PETGRAM

Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000835327, o kapitale zakładowym w wysokości 14.000 złotych (dalej jako: „Petgram”), stworzył Aplikację jako aplikację Freemium, z możliwością konwersji na Premium.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie użytkowników aplikacji Petgram o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej Aplikacji.

Jeżeli zdecydujesz się korzystać z naszej Aplikacji, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Aplikacji. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności i/lub Regulaminie.

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, chyba że w niniejszej Polityce Prywatności określono inaczej.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej Usługi, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi geolokalizacji w tle Twojego telefonu; . Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności i Regulaminem.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje służące do identyfikacji użytkownika.

Odesłania do Polityki Prywatności zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez Aplikację:

Dane dziennika

Informujemy, że za każdym razem, gdy korzystasz z Aplikacji, w przypadku wystąpienia błędu w Aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów firm trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Log Data. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z Aplikacji, czas i data korzystania z Aplikacji oraz inne statystyki.

 

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i są przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia.

Aplikacja nie wykorzystuje wprost plików „cookies”, może jednak wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które wykorzystują pliki „cookies” do zbierania informacji i ulepszania ich usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcjonalności Aplikacji.

 

Usługodawcy

Zastrzegamy możliwość współpracy z firmami i/lub osobami trzecimi z uwagi na:

  • ułatwienie korzystania z Aplikacji;
  • świadczenie usług związanych z Aplikacją w naszym imieniu;
  • świadczenie usług związanych z Aplikacją;
  • w celu analizy danych statystycznych związanych z korzystaniem z Aplikacji.

Informujemy użytkowników Aplikacji, że powyżej wskazane osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkowników. Taki stan rzeczy spowodowany jest wykonywaniem powierzonych osobom trzecim zadań w naszym imieniu. Osoby trzecie, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązane są do nieujawniania, ani niewykorzystywania informacji o użytkownikach w żadnym innym celu.

 

Bezpieczeństwo

Cenimy Twoje zaufanie w dostarczaniu nam Twoich Danych Osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna tym samym nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa, jednakże dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane pozostały bezpieczne.

 

Odesłania do innych witryn

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych witryn. Jeżeli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do jej witryny. Pamiętaj, zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane, dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Petgram nie posiada kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

Prywatność dzieci

Aplikacja nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13-go roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianom z uwagi na konieczność jej dostosowania do obecnie obowiązujących wymagań dla dokumentów tego typu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27 października 2021 roku.

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: info@petgram.pl.