REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ PETGRAM Z DNIA 20.10.2021 - Petgram
Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ PETGRAM Z DNIA 20.10.2021

 1. DEFINICJE
 1. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Aplikacja – aplikacja pod nazwą Petgram, czyli oprogramowanie umożliwiające jej użytkownikom dostęp do treści i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę,
 • Checkbox – czyli przycisk wyboru,
 • Usługodawca – Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835327, adres e-mail : info@petgram.pl
 • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Aplikacji oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem Aplikacji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, który reguluje zasady i warunki korzystania z Aplikacji, który jest dostępny na stronie: www.petgram.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą, posiadająca Konto użytkownika w Aplikacji,
 • Materiały użytkownika – wszelkiego rodzaju treści udostępniane przez użytkownika w Aplikacji.
 • Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika, z dostępem do odpowiednich zasobów i uprawnień Aplikacji. Zostaje utworzony po dokonaniu rejestracji w Aplikacji
 • Licencja – upoważnienie do korzystania z cudzego dobra niematerialnego
 • Sublicencja- upoważnienie osoby trzeciej do korzystania z cudzego dobra niematerialnego
 • Profil użytkownika – spersonalizowana część Konta użytkownika zawierająca informacje profilowe, wyświetlane innym użytkownikom aplikacji.
 • Profil zwierzęcy – jeden z rodzajów Profilu użytkownika, dotyczący zwierzęcia będącego własnością użytkownika.
 • Profil partnerski – jeden z rodzajów Profilu użytkownika przeznaczony dla Partnera Aplikacji.
 • Partner aplikacji – to osoba bądź firma działająca w branży zoologicznej lub świadcząca usługi dla właścicieli zwierząt.
 • Profil personalny – jeden z rodzajów Profilu partnerskiego, przeznaczony dla miłośników zwierząt, aktywnie działających na rzecz społeczności Petgram. Profil personalny umożliwia wystawianie Ogłoszeń w sekcji Usług w aplikacji.
 • Profil biznesowy – jeden z rodzajów Profilu partnerskiego, przeznaczony dla firm z branży zoologicznej. Profil biznesowy umożliwia wystawianie Ogłoszeń w sekcji Usług w aplikacji oraz promocje za pomocą Materiałów sponsorowanych.
 • Profil prywatny – profil który ma ograniczoną widoczność oraz informacje profilowe dla osób które nie obserwują tego profilu. W przypadku gdy inny użytkownik chce zacząć obserwować profil prywatny, potrzebna jest uprzednia

 zgoda właściciela profilu.

 • Profil publiczny – profil którego informacje profilowe są widoczne dla wszystkich użytkowników. Domyślnie każdy nowo dodany profil jest Profilem publicznym.
 • Gatunek profilu – wybrany gatunek Profilu zwierzęcego, który został określony przez użytkownika podczas dodawaniu profilu.
 • Rasa profilu – wybrana rasa Profilu zwierzęcego, który został określona przez użytkownika podczas dodawaniu profilu. Nie wszystkie gatunki mają możliwość wyboru rasy.
 • Nazwa profilu – unikalna nazwa profilu podana przez Użytkownika podczas dodawania profilu.
 • Abonament – płatność za dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji, z możliwością wyboru dwóch pakietów abonamentowych wynoszących odpowiednio 1 miesiąc lub 3 miesiące.
 • Okres Rozliczeniowy – okres Abonamentu wybrany przez Użytkownika wynoszący 1 miesiąc lub 3 miesiące. Szczegółowe informacje na temat czasu trwania okresu rozliczeniowego znajdują się na stronie naszego dostawcy płatności: www.stripe.com
 • Zakładka powiadomienia – zakładka w aplikacji służąca do odbierania powiadomień związanych z profilami użytkownika.
 • Powiadomienia – komunikat związany z aktywnością w Aplikacji.
 • Zakładka tablica – zakładka w aplikacji służąca do przeglądania postów oraz powiadomień.
 • Zakładka wiadomości – zakładka w aplikacji pełniąca funkcje wewnętrznego komunikatora aplikacji. Pozwalająca użytkownikom wysyłać między sobą wiadomości za pomocą Czatu lub Czatu grupowego.
 • Post – czyli Materiał użytkownika w formie zdjęcia lub filmu ze ścieżką dźwiękową. Post może zawierać opis, oznaczenia znajomych lub oznaczenia lokalizacyjne. Komentarze są nieodłączoną częścią postu.
 • Hasztag – składa się z symbolu „#” i frazy po nim. Hasztag służy do grupowania postów po konkretnych frazach.
 • Łapka – odnośni się do funkcjonalności dawania łapek poszczególnym postom. Użytkownik może dać Łapkę jakiemuś postowi poprzez kliknięcie ikony łapki w ramce postu. Łapki są naliczane automatycznie przy każdym poście.
 • Komentarz – treść dodawana pod postem przez użytkownika.
 • Materiały sponsorowane – treści oraz oferty mające charakter reklamowy. Takie jak proponowane produkty, oferty partnerów oraz posty sponsorowane. Tego typu materiały mogą mieć oznaczenie jako „materiał sponsorowany”.
 • Zgłaszanie treści – narzędzie umożliwiające użytkownikom zgłaszanie nieodpowiednich lub niezgodnych z regulaminem treści.
 • Oznaczanie w poście – funkcjonalność umożliwiająca oznaczania Profili użytkowników w Poście. Żeby móc oznaczyć dany profil, trzeba go obserwować.
 • Obserwowanie – funkcjonalność umożliwiająca śledzenie aktywności oraz interakcje z wybranymi profilami. Przykładowo jeżeli jakiś użytkownik obserwuje inny profil to zyskuje dostęp do udostępnianych przez niego postów oraz może zapraszać go do różnych aktywności w aplikacji.
 • Wyzwanie – jeden z rodzajów konkursów, za który jest przyznawana nagroda. Każde wyzwanie odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu oraz Opisie wyzwania, mieszczących się w zakładce konkretnego wyzwania. Niektóre wyzwania mogą być dostęp tylko dla poszczególnych gatunków profili.
 • Wyzwanie fotograficzne/foto/zdjęciowe – jeden z rodzajów wyzwań polegający na aktywności związanej z udostępnieniem zdjęcia konkursowego.
 • Bonus – nagroda inicjalna za rozpoczęcie jakieś aktywności w Aplikacji np. wzięcie udziału w wyzwaniu foto.
 • Petcoiny (PC) – punkty w programie lojalnościowym Petgram służące do premiowania użytkowników za wykonywanie różnych aktywności w Aplikacji. Petcoiny mogą służyć jako nagroda za wygrywanie wyzwań.
 • Zakładka szukaj – zakładka w aplikacji pełniąca funkcje wyszukiwarki treści.
 • Zakładka mapa – jest punktem wyjścia do obsługi i korzystania z funkcjonalności lokalizacyjnych. Z poziomu tej zakładki można również przeglądać wydarzenia, lokalizacje GPS bliskich znajomych oraz lokalizacje punktów partnerskich.
 • Punkty partnerskie – zaliczają się do materiałów sponsorowanych i widnieją na mapie aplikacji. Pełnią funkcje reklamową i są połączone odnośnikiem z profilem partnerskim.
 • Funkcjonalności lokalizacyjne – funkcjonalności związane z wykorzystaniem Lokalizacje GPS za pomocą Lokalizatora GPS Petgram lub urządzenia mobilnego użytkownika
 • Petgram Active – pakiet funkcjonalności lokalizacyjnych, które użytkownik może urchomić za darmo.
 • Petgram Active + Safe – pakiet funkcjonalności lokalizacyjnych, do których użytkownik może uzyskać dostęp wykupując abonament Lokalizatora GPS.
 • Zakładka sklep – służy do przeglądania ofert partnerów z produktami oraz usługami. Produkty mogą prowadzić na stronę internetową sklepu partnera.
 • Zakładka konto – umożliwia zarządzanie danymi profilu.
 • Wydarzenia – forma zaplanowanego spotkania lub działania o tematyce zwierzęcej. Każdy użytkownik ma możliwość stworzenia własnego wydarzenia i zaproszenia na nie uczestników.
 • Produkt – oferta zakupu jakiegoś przedmiotu, wystawiona przez partnera Usługodawcy lub Usługodawcę.
 • Usługa – forma ogłoszenia o tematyce zwierzęcej wystawiana przez użytkownika w zakładce Usługi. Usługi obejmują zakładki „Szukam usługi” na której publikować ogłoszenia mogą użytkownicy tylko z profilami zwierzęcymi oraz zakładka „Oferty usług” – na której publikować ogłoszenia mogą użytkownicy tylko z profilami partnerskimi.
 • Kod zniżkowy – wygenerowany kod w aplikacji który umożliwia kupienie produktu na stronie partnera ze zniżką. Kody zniżkowe można uzyskać wymieniając go na odpowiednią liczbę Petcoinów.
 • Szczegółowe informacje na temat uzyskania kodu zniżkowego znajdują się w zakładce produktu w zakładce Sklepu w Aplikacji lub na stronie partnera. Nie wszystkie produkty można nabyć wraz z kodem zniżkowym.
 • Link polecający – unikalny adres przypisany do profilu, prowadzący do ściągnięcia Aplikacji. W przypadku gdy ktoś pobierze aplikacje i założy konto z tego adresu zostaje to zaliczone jako wykorzystany link polecający. Liczba wykorzystanych linków polecających może być brana pod uwagę jako kryterium rozstrzygania wyzwań.
 • Lokalizator GPS Petgram – dedykowany produkt Usługodawcy przeznaczony do wykorzystania z Aplikacją. Żeby korzystać z Lokalizatora GPS Petgram należy mieć ważny Abonament. Lokalizator GPS Petgram daje dostęp do funkcjonalności lokalizacyjnych z pakietu Petgram Active + Safe
 • Numer lokalizatora ID – unikalny numer przypisany do Lokalizatora GPS Petgram, służący do podłączenia go do Aplikacji.
 • Odznaka – jeden z rodzajów wyzwania w którym użytkownik za osiągnięcie go, oprócz nagrody otrzymuje również odznakę w formie graficznego emblematu.
 • Wyzwanie GPS/lokalizacyjne – jeden z rodzajów wyzwań polegający na aktywności związanej z wykorzystaniem lokalizacji GPS.
 • Bliski znajomy – profil użytkownika któremu umożliwione jest obserwowanie i któremu udostępniane są lokalizacje GPS. Udostępnienie Bliskiemu znajomemu lokalizacji GPS jest równoznaczne z tym że profil Bliskiego znajomego widzi lokalizacje obserwowanego Użytkownika GPS na mapie.
 • Spacer – funkcjonalność lokalizacyjna która umożliwia zbieranie danych z aktywności na spacerze takich jak czas trwania, przebyty dystans i przybliżona trasa. Dane te są wykorzystywane przy obliczaniu statystyk do Monitora aktywności, oznacza również okres czasu między rozpoczęciem spaceru a zakończeniem spaceru.
 • Meet-up – wyzwanie lokalizacyjne polegająca na zaaranżowaniu spontanicznego spotkania z bliskimi znajomymi.
 • Fontanna petcoinów – wyzwanie lokalizacyjne polegająca na znalezieniu na mapie oznaczenia Fontanny petcoinów i przyjściu w to miejsce ze swoimi zwierzęciem. Żeby wyzwanie zostało osiągnięte, lokalizacja GPS musi zostać zwrócona w promieniu działania Fontanny petcoinów.
 • Infrastruktura serwerowa – zbiór programów oraz zapisanych danych, działający na serwerach Usługodawcy, mający na celu świadczenie usług.
 • Czas odświeżania lokalizacji – interwał czasowy w jakim Lokalizator GPS Petgram, podejmuje próbę wysłania swojej lokalizacji do infrastruktury serwerowej Usługodawcy.
 • Lokalizacja GPS – lokalizacja lokalizatora GPS lub telefonu użytkownika, zapisana w bazie danych infrastruktury serwerowej
 • Monitor aktywności – funkcjonalność lokalizacja dedykowana profilom z

gatunkiem psa. Pozwala na określenie statystyk aktywności ze spacerów.

 • Dzienny cel aktywności – cel aktywności wyznaczony w Monitorze aktywności przez użytkownika. Jest związany z ilością i długością spacerów.
 • Historia spacerów – zapisane ścieżki tras i dane ze spacerów użytkownika.
 • Geo-fence – funkcjonalność lokalizacyjna pozwalająca na wyznaczenie wirtualnej strefy bezpieczeństwa na mapie. W przypadku gdy lokalizacja GPS naszego zwierzęcia zostanie odznaczona po za tą strefą oraz uznania lokalizacji za poprawną przez algorytmy Usługodawcy.
 • Alarm publiczny – funkcjonalność lokalizacja umożliwiająca powiadomienie o ucieczce zwierzęcia Użytkownika innych użytkowników na mapie oraz umożliwiająca udostępnienie lokalizacji GPS urządzenia użytkownikom w pobliżu.
 • Avatar – obrazek, graficzna reprezentacja użytkownika w aplikacji
 • Blokada- ograniczenie użytkownika za nieprzestrzeganie regulaminu
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji.
 1. Petgram to wielofunkcyjna platforma dostępna w wersji na urządzenia mobilne stworzona z myślą o społeczności właścicieli zwierząt. Aplikacja jest przeznaczona do użytku przez właścicieli zwierząt oraz partnerów społeczności Petgram.
 1. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w  aplikacji mobilnejRegulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 1. W momencie zakładania konta w Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.
 1. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Założenie Konta w Aplikacji oraz zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania za pośrednictwem Aplikacji z Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizowania Regulaminu oraz możliwość modyfikowania zasad wyzwań, sposobu ich rozstrzygania, płatności, kosztów subskrypcji jak i modyfikacji funkcjonalności.
 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 1. W ramach świadczonych Usług, Użytkownik może korzystać z Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 1. Korzystanie z Aplikacji w wersji darmowej jest bezpłatne ale w wersji rozszerzonej obejmuje płatny abonament. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że skoro pobieranie i korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z Internetem, dostawca usług telekomunikacyjnych lub internetowych może pobierać od Użytkownika ustaloną opłatę za transmisję.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania treści sponsorowanych, w tym informacji handlowych oraz reklam, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Każdorazowo treść taka będzie odpowiednio wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, jaki jest jej charakter.
 1. Wszelkie informacje handlowe zawarte na Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 1. Użytkownik może:
 • zmienić lub usunąć dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji zawartych w Aplikacji;
 • korzystać z Aplikacji i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.
 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz powstrzymywania się od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora;
 • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Aplikacji, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;
 • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
 • umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
 • umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
 • umieszczanie treści mających znamiona czynu zabronionego,
 • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;
 • podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z Aplikacji. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, iż lokalizacja GPS pobiera dane lokalizacyjne na podstawie położenia urządzenia GPS tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umiejscowienie fontanny petcoinów.
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika może zostać nałożona na niego Blokada. O nałożeniu blokady decyduje Usługodawca.
 1. Jeżeli dotycząca części funkcjonalności Aplikacji Blokada nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dostęp do konta w Aplikacji może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Aplikacji wszystkie informacje o Użytkowniku.
 1. Usługodawca, w tym działająca w jego imieniu osoba, może usunąć materiały umieszczone w Aplikacji, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia treści reklamowych do Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie takiego linku lub otwarcie takiej treści może skutkować obciążeniem przez operatora telekomunikacyjnego lub usługodawcę internetowego ustaloną opłatą. Petgram nie partycypuje w żaden sposób przy rozliczaniu za usługę między Użytkownikiem a Partnerem.
 1. Użytkownik przyznaje Usługodawcy niewyłączna, bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do sublicencji – licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie treści zawartych w Aplikacji. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając profil lub konto. Jednakże treści mogą się nadal pojawiać, jeżeli Użytkownik udostępnił je innym osobom, a one tych treści nie usunęły bądź treści te zostały już wykorzystane i udostępnione.
 1. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji o której mowa w pkt. 14 do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania (zgodnie z wybranymi przez Użytkownika ustawieniami prywatności i Aplikacji) , bez żadnego wynagrodzenia dla Użytkownika, jak np. jego nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz informacji o jego powiązaniach (np. o osobach obserwujących) lub działaniach (np. polubieniach) oraz informacji związanych z profilem (np. odznaki, gatunek, rasa, data urodzenia zwierzęcia) podejmowanych w stosunku do kont, reklam, ofert i innych treści sponsorowanych, które obserwuje lub na które reaguje, a które są wyświetlane w Aplikacji. Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie, Użytkownik udziela nam zgody na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym Użytkownikom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta). Licencja wygaśnie w momencie usunięcia profilu lub konta Użytkownika z Aplikacji
 1. Użytkownik przyznaje pozwolenie Usługodawcy na wykorzystywanie nazwy użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o jego powiązaniach i działaniach podejmowanych w stosunku do kont, reklam i treści sponsorowanych.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Aplikację można zainstalować i uruchomić na urządzeniach mobilnych opartych na oprogramowaniu IOS 11.0+ lub Android 5.0+. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.
 1. Wymagania do prawidłowego działania aplikacji w wersji darmowej:
 • posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 • System operacyjny IOS 11.0+ lub Android 5.0+
 • aplikacja Mobilna zainstalowana na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe i smartfony
 • tablety mobilne z systemem Android lub IOS jednak Usługodawca zastrzega w tym przypadku, iż nie jest to wspierana aktywnie i rozwijana wersja Aplikacji
 • użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 1. Dla wersji z płatnym abonamentem – pakietem Petgram Active + Safe
 • dostęp do dobrego zasięgu sieci GPS i GSM podczas korzystania z funkcjonalności lokalizacyjnych,
 • posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 • System operacyjny IOS 11.0+ lub Android 5.0+
 • aplikacja Mobilna zainstalowana na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe i smartfony
 • tablety mobilne z systemem Android lub IOS jednak Usługodawca zastrzega w tym przypadku, iż nie jest to wspierana aktywnie i rozwijana wersja Aplikacji
 • użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 • użytkownik powinien zezwolić na dostęp Aplikacji do Lokalizacji swojego telefonu.
 1. Dla wersji z pakietem funkcjonalności lokalizacyjnych Petgram Active:
 • dostęp do dobrego zasięgu sieci GPS i GSM podczas korzystania z funkcjonalności lokalizacyjnych,
 • posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 • System operacyjny IOS 11.0+ lub Android 5.0+
 • aplikacja Mobilna zainstalowana na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe i smartfony
 • tablety mobilne z systemem Android lub IOS jednak Usługodawca zastrzega w tym przypadku, iż nie jest to wspierana aktywnie i rozwijana wersja Aplikacji
 • użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 • użytkownik powinien zezwolić na dostęp Aplikacji do Lokalizacji swojego telefonu.
 • użytkownik powinien zezwolić na dostęp Aplikacji do Rozpoznania aktywności(Aktywność fizyczna) na swoim telefonie z system Android. W przypadku telefonów z systemem iOs należy zezwolić na dostęp do Śledzenia Sprawności.
 1. REJESTRACJA, REZYGNACJA ORAZ LOGOWANIE

 

 1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i usług aplikacji możliwe jest po ściągnięciu aplikacji. Założenia Konta poprzez jego rejestrację i akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, oraz potwierdzenia dokonania tej rejestracji, co równoznaczne jest z aktywacją Konta w Aplikacji oraz zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
 1. Rejestracja następuje po ściągnięciu aplikacji z Google Play lub APP Store , można ją także zarejestrować za pomocą konta Google. Do rejestracji konta wystarczy:
 • podać e-mail
 • podać hasło i potwierdzenie hasła.
 • zaakceptować regulamin i politykę prywatności.
 • założyć konto oraz utworzyć interesujący nas profil
 1. Posiadacze konta w aplikacji Petgram mogą korzystać z niego na dwa sposoby:
 • darmowej wersji: ograniczony dostęp do treści i funkcjonalności aplikacji.
 • płatnego abonamentu: dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności. Włączając w niego te z darmowej wersji, jaki i te dodatkowe. Żeby korzystać z płatnego abonamentu, należy uprzednio zakupić produkt – Lokalizator GPS Petgram i podłączyć go do swojego konta w platformie. Lokalizator GPS Petgram jest niezbędny do prawidłowego działania wersji aplikacji z płatnym abonamentem.
 1. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Aplikacji. Nie jest dopuszczalne tworzenie przez tego samego Użytkownika wielu Kont z wykorzystaniem tych samych danych (tzw. multikonta), w szczególności nie jest dopuszczalne utworzenie więcej niż jednego Konta z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail. Konta utworzone przez Użytkownika ponad limit określony w zdaniu pierwszym mogą być usunięte przez Usługodawcę. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu takiego Konta w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail użyty przy rejestracji.
 1. Użytkownik może uruchomić Aplikację na kilku Urządzeniach dla tego samego Konta.
 1. Użytkownik może mieć nieograniczoną liczbę profili dowolnego rodzaju, przypisaną do jednego konta.
 1. W przypadku utraty hasła do konta, można je odzyskać poprzez otrzymanie kodu odzyskiwania hasła na e-mail przypisany do konta.
 1. Usługodawca wyróżnia następujące rodzaje profili:
 • profil zwierzęcia: Użytkownik może stworzyć jeden bądź więcej profili zwierzęcia. Wymagane będzie przy tym określenie: gatunku zwierzęcia, rasy zwierzęcia (dla niektórych gatunków), nazwy profilu, imię zwierzęcia. W przypadku gdy Użytkownik będzie chciał podłączyć Lokalizator GPS przy dodawaniu profilu zwierzęcia będzie konieczne podanie danych karty płatniczej w celu opłacania abonamentu. Usługodawca będzie przechowywał 4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz jej datę ważności. Użytkownik oświadcza, za pomocą checkboxa, że rejestrowane zwierzę jest jego własnością bądź posiada zgodę właściciela na założenie profilu zwierzęcia
 • profil partnerski, z podziałem na dwie podkategorie:
 1. Profil biznesowy: przeznaczony dla firm świadczących usługi zoologiczne. Podczas tworzenia profilu wymagane będą:
 • dane osoby rejestrującej: imię, nazwisko, data urodzenia
 • kategoria branży, nazwa firmy, nazwa profilu, NIP firmy
 • na żądanie Usługodawcy Użytkownik obowiązany jest potwierdzić prawdziwość powyższych danych
 1. Profil personalny: przeznaczony dla osób związanych z branżą zoologiczną, świadczących usługi np. pet-sitting, dog-walking. Wymagane będzie podczas rejestracji podanie następujących danych:-
 • dane osoby rejestrującej: Imię, Nazwisko, Data urodzenia
 • na żądanie Usługodawcy Użytkownik obowiązany jest potwierdzić prawdziwość powyższych danych
 1. Użytkownik przy zakupie Lokalizatora GPS otrzymuje próbny abonament na miesiąc. Termin liczymy od dnia  podpięcia urządzenia do aplikacji czyli wpisania numeru ID oraz podpięcia  karty płatniczej do aplikacji. Użytkownik ma obowiązek podpiąć kartę płatniczą po dodaniu lokalizatora oraz wybranie planu abonamentowego za który zostanie obciążony po wygaśnięciu okresu próbnego abonamentu. W przypadku anulowania abonamentu przed końcem okresu próbnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatą subskrypcyjną.
 1. W przypadku gdy użytkownik chce zrezygnować z płatnej wersji aplikacji w ramach wybranego planu abonamentowego, powinien kliknąć przycisk ANULUJ ABONAMENT. Po kliknięciu przycisku ANULUJ ABONAMENT będzie mógł dalej korzystać z usługi do końca okresu rozliczeniowego, natomiast abonament nie zostanie odnowiony po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego. Usługodawca zaleca anulowanie abonamentu najpóźniej 24 h przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie gwarantuje, że w przypadku późniejszej rezygnacji, ze względów technicznych, abonament zostanie anulowany. Abonament można anulować w zakładce Konto.

 

 1. USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

 

 1. W ramach korzystania z Aplikacji Usługodawca umożliwia Użytkownikowi liczne wyzwania, konkursy etc. Poniżej Usługodawca opisuje szczegółowo niektóre funkcjonalności aplikacji. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia, czasowo lub trwale, dowolnych funkcjonalności bez podania przyczyny.
 1. specyfikacja fontann petcoinów
 • Fontanna petcoinów – rodzaj wyzwania polegający na przyjściu ze swoim zwierzęciem na wyznaczony obszar. Dostępne fontanny wyświetlą się użytkownikowi na mapie w Aplikacji. W nagrodę za przyjście do obszaru fontanny i odznaczeniu lokalizacji GPS zwierzęcia za pomocą lokalizatora lub telefonu, użytkownik może otrzymać nagrodę w postaci petcoinów. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z funkcji lokalizacyjnych GPS.
 • Parametry fontann mogą być dowolnie zmieniane przez Usługodawcę z podziałem na zwykłe fontanny, fontanny na konkretnym zdefiniowanym obszarze, fontanny sponsorowane.
 • Mimo wykonania odpowiednich kroków w celu otrzymania nagrody, użytkownik nie zawsze musi być nagrodzony.
 1. Skrzynia z petcoinami:
 • Każdy użytkownik ma szanse na wylosowanie skrzyni petcoinów zamiast zwykłej nagrody. Dla użytkownika wiąże się to z otrzymaniem większej nagrody, niż te standardowe.

Zdobyte  petcoiny mogą służyć  między innymi do obniżenia pakietu abonamentowego, bądź mogą być wymienione na abonament lokalizatora a także mogą służyć do wymiany na zniżkę na wybrane produkty w sklepie aplikacji.

 1. Specyfikacja alarm publiczny/geo-fence
 • Po zarejestrowaniu opuszczenia wyznaczonej strefy oraz uznaniu danych lokalizacyjnych za prawidłowe, Użytkownik otrzymuje powiadomienie oraz funkcje mające ułatwić odnalezienie jego zwierzęcia takie jak: alarm publiczny lub możliwość wyznaczenia nagrody za znalezienie zwierzęcia. Zakres funkcjonalności może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
 1. Meet-up
 • Meet-up to zaaranżowane spontaniczne spotkania z bliskim znajomymi. Polega na wyznaczeniu obszaru na mapie w który mają przyjść zaproszeni znajomi. Jest to wyzwanie lokalizacyjne, dlatego obecność jest weryfikowana na podstawie odznaczenia lokalizacji GPS w obszarze meet-upu. Użytkownik może brac udział w ograniczonej liczbie meet-upów jednocześnie. Ilość nagród możliwych do otrzymania za organizację oraz uczestnictwo jest ograniczona.
 1. Usługodawca wyróżnia następujące rodzaje pakietów funkcjonalności lokalizacyjnych:
 2. Petgram Active
 • Petgram Active to pakiet funkcjonalność lokalizacyjnych, który każdy użytkownik może uruchomić w bezpłatnej wersji aplikacji.
 • Petgram Active można włączyć wybierając urządzenie oznaczone jako „Twój Telefon” w oknie wyboru pakietu usług lokalizacyjnych, a następnie klikając URUCHOM TERAZ.
 • Użytkownik z pakietem Petgram Active może wykonywać wyzwania GPS jednocześnie tylko dla jednego profilu w tym samym czasie. Wszystkie nagradzane aktywności GPS będą naliczane dla profilu, na którym została uruchomiona jako pierwsza Funkcja „Rozpocznij Spacer”
 • Po uruchomieniu pakietu Petgram Active, użytkownik  nie może wyłączyć funkcjonalności lokalizacyjnych na danym profilu. Może zrobić to jedynie usuwając swój profil.
 • Po uruchomieniu pakietu usług lokalizacyjnych Petgram Active, użytkownik może przejść na Pakiet Active + Safe, podłączając Lokalizator GPS do swojego profilu.
 1. Petgram Active + Safe
 • Petgram Active to pakiet funkcjonalność lokalizacyjnych do których użytkownik otrzymuje dostęp po aktywowaniu Abonamentu Lokalizatora GPS.
 • Po urchomieniu pakietu Petgram Active + Safe na danym profilu, nie ma możliwości zmienia pakietu funkcjonalności lokalizacyjnych na Petgram Active.
 1. PAKIETY, PŁATNOŚCI

 

 1. Użytkownik może wykupić miesięczny, trzymiesięczny, sześciomiesięczny lub roczny dostęp do Aplikacji i korzystać z niej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Użytkownik dokonując pierwszej płatności wyraża zgodę na automatyczne, cykliczne obciążanie jego karty płatniczej w kwocie i odstępach czasowych zgodnych z parametrami pakietu, który wybrał.
 1. Płatności są dokonywane za pomocą karty płatniczej poprzez platformę Stripe (https://stripe.com/). Jedyną usługą płatną na platformie jest opłacanie subskrypcji za korzystanie z funkcji lokalizatora GPS. W przypadku braku możliwości obciążenia karty Użytkownika, zostają  wyłączone funkcjonalności obejmujące płatny abonament na okres jednego tygodnia. Przez ten tydzień  od momentu pierwszej próby obciążenia karty która się nie powiodła Usługodawca wielokrotnie będzie próbował pobrać płatność z konta Użytkownika. Po upływie tygodnia czasu Usługodawca rezygnuje z dalszych prób, wobec czego nie następuje uruchomienie usługi płatnego abonamentu.  
 1. Usługodawca wyróżnia cztery rodzaje subskrypcji: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna co do których obowiązuje cennik w aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

 

 1. USŁUGA NEWSLETTER

 

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Usługi –z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola.
 1. Usługa Newsletter jest świadczona w zależności od dostępności aktualnych ofert i promocji.
 1. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
 1. Po ukończeniu procedury zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Usługi informację, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.
 1. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 1. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.
 1. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest z chwilą instalacji Aplikacji i akceptacji Regulaminu.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 1. Użytkownik może przerwać korzystanie z Aplikacji w dowolnym momencie, usuwając ją. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie bez podawania przyczyny, usuwając aplikację na stałe, z uwzględnieniem postanowień zawartych w dziale 5 punkt 10.
 1. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
 • rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • naruszył zakaz, o którym mowa w punkcie 3 Regulaminu,
 • utrudniał lub uniemożliwiał świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 1. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. Usługodawca za wymienione zagrożenia nie ponosi odpowiedzialności.
 1. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:
 • korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;
 • na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;
 • unikać niebudzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.
 1. REKLAMACJA APLIKACJI
 1. Wszelkie nieprawidłowości związane ze świadczeniem płatnych usług oraz działaniem Aplikacji należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacja@petgram.pl, a także można wnieść pisemną reklamację na adres firmy Petgram S.A., 27 grudnia 35a, Warszawa 04-665.
 1. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać ze strony petgram.pl/wzory
 1. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
 1. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).
 1. Wszelkie pytania, wątpliwości i sugestie związane z działaniem Aplikacji można przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail.
 1. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 1. a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwrot@petgram.pl
 2. b) pisemnie na adres: firmy Petgram S.A., 27 grudnia 35a, Warszawa 04-665.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 1. b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do usług cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta poprzez zaznaczenie zgody z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy lub pobranie Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 1. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Aplikacji, jest Usługodawca, to jest Petgram S.A.,  Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa 00-071.
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Aplikacji jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Aplikacji oraz dokonywanie transakcji w ramach Aplikacji.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane są przechowywane dopóki są potrzebne do świadczenia usług i dostarczania Użytkownikowi konta w Aplikacji albo do usunięcia przez Użytkownika konta – w zależności od tego, co wystąpi wcześniej. Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od charakteru danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania. Po tym czasie dane są̨ usuwane lub zanonimizowane w taki sposób, iż̇ nie jest możliwe ustalenie tożsamości. Dane osobowe mogą̨ być́ przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Na podstawie dodatkowo wyrażonej przez Użytkownika zgody (w szczególności poprzez zamówienie przez Użytkownika usługi Newslettera), dane te mogą być przez Usługodawcę wykorzystywane celem przekazywania Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji lub poza nią niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących oferty handlowej Usługodawcy lub innych podmiotów.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Dane osobowe Użytkownika w ramach udzielonej zgody będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Usługodawcę do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Usługodawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Usługodawcę podmiotom z nim współpracującym (Partnerom) przy realizacji usług związanych z Aplikacją a także po wyrażeniu zgody przez Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celach handlowych i marketingowych.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności produkty, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Petgram S.A. lub osób trzecich.
 1. Prawa autorskie związane z Aplikacją podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Aplikację oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
 1. Treści opublikowane przez Użytkowników w Aplikacji są własnością Użytkowników i objęte są ochrona prawa autorskiego zatem nie mogą być bez zgody Użytkownika kopiowane przez innych Użytkowników Aplikacji.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Aplikacji określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania dystrybucji Aplikacji, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. W takim przypadku Użytkownicy są zobowiązani do odinstalowania Aplikacji.
 1. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 1. Niniejszy Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.
 1. Ewentualne spory z Użytkownikami będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe według obowiązujących przepisów.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach nie wypowie Umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych.
 1. Usługodawca oświadcza, że dochował należytej staranności aby aplikacja i urządzenie działały prawidłowo . Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne błędy w funkcjonowaniu Aplikacji i Urządzenia w szczególności lokalizacji GPS, wyświetlanej Użytkownikowi w Aplikacji, i wynikających z jej nieprawidłowego działania negatywnych skutków.  Usługodawca starał się zaprojektować Aplikację w sposób jak najbardziej staranny i z należytą dokładnością.  Jednak Usługodawca  nie może zagwarantować wszystkim Użytkownikom właściwego działania Aplikacji ze względu na różnorodne możliwości indywidualnej konfiguracji Urządzeń przenośnych oraz możliwości interakcji różnych aplikacji zainstalowanych na Urządzeniu przenośnym.
 1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w Regulaminie dotyczą między innymi roszczeń mogących mieć znamiona odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej np. gdy funkcjonalność geo-fence nie poinformuje właściciela, że jego zwierzę uciekło poza wyznaczoną strefę, na skutek czego jego zwierzę wpadnie pod samochód bądź gdy lokalizator GPS nie wyśle odpowiednio lokalizacji zwierzęcia. Lokalizacja może się nie odświeżać lub odświeżać nieprawidłowo. Jest to zależne od wielu czynników m.in. złego zasięgu sieci, złej pogody lub błędów technicznych.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi z winy umyślnej Usługodawcy.